Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi

CỔNG TTĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

QUẢNG NGÃI TẬP TRUNG CHỐNG DỊCH


Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để đấu giá tài sản là xe ô tô 76A-00379 29/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, rà soát về thực hiện việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn  số 3891/LĐTBXH-VL ngày 03/11/2021 theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,  nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã tại Công văn số 3912/LĐTBXH-TCGDNN ngày 05/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

16/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì,  rà soát, tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 theo Nghị quyết số 410/NQ-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trong năm 2021.

09/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 28/10/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1158

Tổng số lượt xem: 6169852

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 137 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này