Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi

CỔNG TTĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

14/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi chủ động kế hoạch tiếp, phát sóng Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình - sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h10 ngày 20/4/2021.

14/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế thực hiện phương thức đặt hàng vận hành, khai thác Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, từ kinh phí sự nghiệp môi trường và nguồn thu từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021.

13/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

12/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, riển khai thực hiện Công văn số 755/BKHCN-TTKHCN ngày 06/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện quy định thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ,

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, riển khai thực hiện Công văn số 693/BKHCN-TCCB ngày 30/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ.

09/04/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 829

Tổng số lượt xem: 4254106

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 137 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này